Strona poświęcona rodowodowym psom rasy American Pit Bull Terrier.

 

     Wybierz jężyk / Choose your language

    

 

 

 

.

.

.

.

.

American Pit Bull Terrier, Pit Bull, Pit bull, Pitbull, Pitbulle, ADBA, UKC, APBT Registar, rodowód, rodowodowe, rasowy, rasowe, hodowle pitbulli, hodowla pitbulli, hodowla pit bull terrierów, terriery typu bull